Házirend

Általános szabályok

A TárnokFit Fitness Klub területe csak rendeltetésének megfelelően használható. Szolgáltatásaink használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, illetve az ezen Házirendben foglaltakat.

A TárnokFit  Fitness Klub területén tilos:

- a dohányzás, alkohol, kábítószer és tiltott doppingszerek fogyasztása
- minden olyan tevékenység, amely a TárnokFit  Fitness Klub szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért
- veszélyes anyag vagy tárgy (robbanóanyagok, fegyverek stb.) illetve állat bevitele
- az üzemeltető engedélye nélkül minden kereskedelmi tevékenység, reklám elhelyezése, hang, és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása
- minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység.

A TárnokFit Fitness Klub szolgáltatásait kizárólag nyitva tartási időben lehet igénybe venni.

A TárnokFit Fitness Klub a sportszolgáltatásokat igénybe vevő vendégekről - a hatályos jogszabályoknak pl.: GDPR   megfelelően - adatnyilvántartást vezet. Az üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt harmadik félnek nem adja ki.

A vendégek biztonsága érdekében a TárnokFit Fitness Klub riasztórendszerrel van felszerelve, területén (parkolók, kültéri közlekedők, csoportos és konditermi helységek) kamerás megfigyelő rendszer működik.

A Házirendben szereplő előírások súlyos vagy folyamatos megszegése esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor. Eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából időlegesen, vagy végleg kizárni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet. A létesítmény területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és tisztaság betartása, másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

A berendezések nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat, a vendég köteles megtéríteni.

A TárnokFit Fitness Klub üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen viselkedéséből erednek, valamint az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, értékekért. Az öltözőkben hagyott értéktárgyakért nem áll módunkban felelősséget vállalni.

A létesítmény területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő az üzemeltetőnek a recepción köteles késedelem nélkül jelezni.

A Házirendet az üzemeltető saját belátása szerint bármikor módosíthatja, illetve kiegészítheti. Az órarendet, valamint az oktató személyét illető változtatás jogát a vezetőség fenntartja. A TárnokFit Fitness Klub Házirendje minden szolgáltatást igénybe vevő vendég számára a  recepción és a honlapon (www.tarnokfit.hu) elérhető és áttekinthető. A TárnokFit Fitness Klub üzemeltetését a Stoppie Bike Kft (2461 Tárnok, fehérvári út 7.) végzi.

A szolgáltatások igénybevétele a Házirend automatikus elfogadását jelenti!

Recepció

A TárnokFit Fitness Klub sportterületeire belépni csak érvényes bérlettel vagy napi jeggyel lehet.

Az első alkalommal minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített adatlapot, amellyel elfogadja a létesítmény mindenkori házirendjét. Az első belépés magába foglalja a nyilvántartásba vételt is.

A sportszolgáltatást igénybe vevő vendég részére, az üzemeltető a ruhaváltáshoz az arra alkalmasan kialakított öltözőtérben térítésmentesen öltözőszekrényt biztosít, melynek kulcsát a létesítményben tartózkodás (öltözést követően) és a távozás során a recepciós pultban leadni köteles, a kulcs elvesztése, elvitele, a zár rongálása esetén 3 000 Ft zárcsere díjat köteles fizetni.

A megváltott bérletek pénzre vissza nem válthatók, más nevére át nem ruházhatóak, lejárati idejük meg nem hosszabbítható!

A csoportos órákra való várakozás idején a recepció illetve a társalgó részen kell tartózkodni. Diákbérletet nappali tagozaton tanuló,érvényes diákigazolvánnyal rendelkező 24. életévüket be nem töltött vendégeink vehetik igénybe. Nyugdijas bérlet igénybevételének feltétele a nyugdíjas igazolvány megléte.

Öltöző

Az öltöző- és zuhanytérben, valamint a szauna előterében papucs használata ajánlott. A létesítmény területén és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért az üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal. Kérjük, hogy a vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat (dugulás, szennyeződés) a mielőbbi javítás érdekében haladéktalanul jelezzék a recepción.

Kardió és kondi terem

14 éven aluli gyerek a teremben csak szülői vagy szakember - személyi edző - által felügyelten tartózkodhat! A kondi és kardió terembe csak megfelelő sportöltözetben lehet belépni és edzeni.

A teremben tiszta váltócipő használata kötelező!

Papucsban, szandálban, illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Utcai cipő és utcai ruha viselete tilos.A sportterekbe kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital. Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltetésszerűen, a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően, saját felelősségre használhatja. A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tárlóhelyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni. Törölköző használata a gépeken kötelező, melyről a vendégek saját maguk gondoskodnak. A TárnokFit Fitness Klub térítés ellenében tud törölközőt biztosítani.

Tükrös terem

Higiéniai okokból csak megfelelő sportöltözetben lehet belépni és edzeni. A teremben tiszta váltócipő használata kötelező! Papucsban, szandálban, illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Utcai cipő és ruha viselete tilos! Az órákon résztvevő elfogadja az oktató szakértelmét, aki az órarendben feltüntetett stílusú órát saját struktúrája és tematikája szerint megfelelő szakértelemmel vezeti le. Az órákon mindenki saját felelősségére vesz részt.

Az órák 55 percesek. A foglalkozások közötti szünetben, a teremben nem lehet tartózkodni (takarítás, szellőztetés, a következő órára való felkészülés miatt). Az eszközöket, azok használatát követően, minden használó az erre rendszeresített tároló helyekre történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni. Kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital.

A csoportos órákra előzetes bejelentkezés szükséges. Az órát az edzés megkezdése előtt legalább 3 órával lehet lemondani. Amennyiben ez nem történik meg, abban az esetben egy alkalmat levonunk bérletből/ill. a napijegy árát felszámítjuk.

 

 Kellemes kikapcsolódást és testi, lelki felfrissülést kíván a TárnokFit Fitness Klub csapata!

 
  domainLAKÓPARK beta